ส่องธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป

ตลาดแฟรนไชส์ทั่วโลกจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การขยายตัวของเมืองรอง รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และความต้องการความสะดวกสบายที่มีมากขึ้น ธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่คาดหวังไว้อย่างต่อเนื่อง การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าควรเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจในอนาคตอันใกล้

– ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการในด้านความสะดวกสบายประสบการณ์ที่ราบรื่นและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเหล่านี้

– เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ ตั้งแต่การช่วยเหลือในการสรรหาและฝึกอบรมไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน แฟรนไชส์ที่ปรับตัวทันเทคโนโลยีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคู่แข่งในอนาคต

– โมเดล “ไมโครแฟรนไชส์” จะเติบโตมากขึ้น ไมโครแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์แบบดั้งเดิมที่มีขนาดเล็กและต้นทุนต่ำกว่า แฟรนไชส์ประเภทนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง แต่ไม่มีทุนทรัพย์มากนัก

– การให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้ผู้บริโภคสนใจที่จะสนับสนุนธุรกิจที่แบ่งปันค่านิยมของตนเองมากขึ้น แฟรนไชส์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จะมีโอกาสที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่ให้ความสนใจและไม่แสดงจุดยืนในเรื่องนี้

– เนื่องจากตลาดแฟรนไชส์ทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แฟรนไชส์จำนวนมากขึ้นจะเริ่มมองหาโอกาสในการขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศสิ่งนี้จะนำมาทั้งความท้าทายและโอกาส ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาข้อมูลและพาร์ทเนอร์เพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต

– อุตสาหกรรมแฟรนไชส์มีแนวโน้มที่จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากรัฐบาลต้องการที่ปกป้องผู้บริโภค นักลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และต้องแน่ใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ทันท่วงที

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแนวโน้มบางส่วนที่จะมีอิทธิพลต่ออนาคตของอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ ที่ส่งผลให้แฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกัน แฟรนไชส์ต่างๆ จะต้องปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในปีต่อๆ ไป

Recent Posts​