ผู้เข้าชมงาน

เงื่อนไขการเข้าชมงาน

  • งานแสดงเปิดสำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ประชาชนที่มองหาโอกาสการลงทุน
  • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชมงาน เพื่อความปลอดภัย
  • โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ
  • ผู้ที่ต้องการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อผู้จัดงานล่วงหน้า สำหรับนักศึกษาต้องสวมเครื่องแบบชุดนักศึกษาเท่านั้น และสามารถเข้าชมได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)
  • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเข้าชมงานโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลล่วงหน้า