สัมมนา

Seminar by industry experts; Franchisors, Consultants, Professionals, Academia, Investors, Entrepreneurs exchange their successful cases and lesson learned

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงานก่อน หากไม่ลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงาน จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้