ติดต่อเรา

บริษัท  กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ 308 อาคารร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จำกัด (สาขาลาดหญ้า) ชั้น 4 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600

โทร +662 861 4013 ext.103

อีเมล์ ratiya.kavin@gmail.com

เว็บไซต์ www.thailandfranchising.com

เว็บไซต์บริษัท www.kavinintertrade.co.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง www.trafs.netwww.aseanretailshow.com, www.aseancoldpharma.com และ www.pubbarasia.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม