3 โรดแมปสำคัญ ให้แฟรนไชส์ดันยอดขาย ช่วงโควิด-19

1️⃣ ประเมินสถานการณ์
ประเมินทั้งจากปัจจัยภายในธุรกิจและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในเช่น ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น ต้นทุนคงที่ คนทำงาน และสาขาที่ยังเปิดได้ เงินทุนสำรอง กระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจ และปัจจัยภายนอกเช่นเทรนด์การบริโภค หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งแต่ละธุรกิจมีปัจจัยเหล่านี้ต่างกัน คุณที่เป็นเจ้าของกิจการต้องมองภาพออกว่าธุรกิจของคุณอยู่ในจุดใด และมีปัญหาใดเพื่อเห็นแนวทางและวิธีการแก้ไข

2️⃣ ตอบโต้
ทำการปรับเปลี่ยนการบริการ-การขาย ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจ ความสะดวกสบาย และกระแสการพูดต่อทางโซเชียลเพื่อให้แบรนด์ยังไปต่อได้ ซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วด้วย ในขั้นตอนนี้แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีจะต้องจับมือ ช่วยเหลือกันเพื่อให้แบรนด์สามารถอยู่ต่อได้ เพราะใช้ชื่อเดียวกันเขาอยู่รอด เราก็ไปต่อได้ด้วยแนวทางดังกล่าวสามารถทำได้หลายอย่าง เช่นการเพิ่มบริการแบบเดลิเวอรี่ การออกไลน์สินค้าแบบใหม่ที่คาดไม่ถึง สร้างแคมเปญเป็นกระแสในโลกออนไลน์ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนที่อยู่บ้านอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น หรือแม้แต่การออกแบบแพคเกจสินค้าให้มีความสะอาด ปลอดภัยนั่นเอง

3️⃣ วางแผนอนาคต
เมื่อปรับปรุง เปลี่ยนรูปแบบการบริการ-การขายจนเข้าที่เข้าทาง มียอดขายเป็นที่น่าพอใจแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อมาคือการวางแผนเตรียมรับมือหลังภาวะวิกฤต ซึ่งในที่นี้หมายถึง “New Normal” สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากภาวะโควิด-19 เมื่อคนเริ่มออกจากบ้าน กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม แต่ยังต้อง “เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังกันอยู่” นั่นทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอีกครั้ง การตัดสินใจซื้อสินค้า-บริการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องความสะอาดเป็นหลัก และอาจจะต้องรับมือกับคนล้นร้าน เพราะผู้บริโภคอยากออกมาสังสรรค์ หรือแม้กระทั่งการวางมาตรการเพื่อเลี่ยงความแออัด ไม่ให้ร้านของเรากลายเป็นจุดแพร่ระบาดของเชื้อโรคอีกด้วย สิ่งที่จะต้องวางคำนึงถึงในภาวะดังกล่าวคือความรวดเร็วของบริการ และลดความแออัดของคนที่เข้าร้านไปในเวลาเดียวกัน

ถือว่าเป็นโรดแมปที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกวิกฤติที่เข้ามาเลยก็ว่าได้ และสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการปรับในทุกวิกฤตินั่นคือความรวดเร็ว ประเมินเร็ว ตอบโต้เร็ว สังเกตผลแบบรายวัน ปรับเปลี่ยนตามผลอย่างรวดเร็วก็จะได้ใจลูกค้าในช่วงนั้นแน่นอน

Recent Posts

วิธีสร้างคู่มือการดำเนินงานสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

ความท้าทายของการขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์คือการคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพของสินค้า แฟรนไชส์จำเป็นต้องมีวิธีการทำธุรกิจแบบองค์กรกลาง มีโครงสร้างและโปรโตคอลที่อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยรักษาความสม่ำเสมอ ให้ธุรกิจดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จและเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด คู่มือการดำเนินงานแฟรนไชส์เป็นเอกสารสำคัญสำหรับแฟรนไชส์ทุกประเภทและพนักงานทุกคน ช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี อีกทั้งยังเป็นเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานที่สำคัญ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทีมงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และคุณภาพของแบรนด์ สิ่งสำคัญที่ควรมีในคู่มือการดำเนินงานคู่มือควรมีประวัติของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท ขั้นตอนในการจัดตั้งแฟรนไชส์ใหม่ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง ทัศนคติในการทำงานที่คุณต้องการปลูกฝัง จรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงพันธกิจที่พนักงานทุกคนควรทำความคุ้นเคยเพื่อการปฏิบัติงานที่ราบลื่น มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและไม่มีปัญหาในด้านกฎหมาย ในคำอธิบายโครงสร้างบริษัทและขั้นตอนการจัดตั้งที่ตั้งแฟรนไชส์ใหม่ ควรอธิบายอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี รวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันการอบรมพนักงานในขั้นตอนของการทำสื่อต่างๆ ในการฝึกอบรมควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย อธิบายทุกสิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องรู้เพื่อให้งานของพวกเขามีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดได้มากที่สุด

Read More »