SME ปัง ได้ตังคืน อุดหนุนถึง 2 แสนบาทต่อราย

โอกาสพิเศษ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สนใจออกงานแสดงสินค้างานแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ (TFBO) วันที่ 11-14 ก.ค 2567 สมัครเข้าร่วมโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน ปี 2” จากสสว. เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าพื้นที่ราคาพิเศษ! ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ แล้วพบกันที่ งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ (TFBO) 11-14 ก.ค 2567 ไบเทค บางนา

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม: https://bds.sme.go.th/Service/Detail/1018

Recent Posts​