4 แฟรนไชส์ “สถาบันการศึกษา”ที่น่าเป็นเจ้าของ

สำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง  การซื้อ “แฟรนไชส์” ถือเป็นอีกหนี่งทางเลือกยอดนิยม เพราะไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทำธุรกิจนั้นๆ ได้  เนื่องจากเจ้าของแฟรนไชส์ จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ของธุรกิจนั้นๆ ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ระบบการขาย การบริหาร การผลิต หรือการตลาด ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การสร้างมาตรฐานหรือควบคุมคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันให้ได้

ว่าแต่ “ธุรกิจแฟรนไชส์” คืออะไร? ทำไมต้องเลือกทำธุรกิจแฟรนไชส์? “แฟรนไชส์” คือ  สิทธิพิเศษหรือสิ่งที่บริษัทมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนทุกระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้  ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ

1.Product and Brand Franchising แฟรนไชส์ระบบนี้จะมีลักษณะ คือ การที่ผู้ผลิตสินค้า ให้สิทธิบุคคลอื่นในการขยายสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยแฟรนไชส์

2.Business Format Franchising ลักษณะนี้จะเป็นการให้สิทธิบุคคลอื่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อขายสินค้า หรือบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ และสิ่งสำคัญที่ต่างจากประเภทแรกคือ การใช้ระบบการดำเนินธุรกิจที่พิสูจน์แล้วของแฟรนไชส์ซอร์

3.Conversion Franchising เป็นระบบแฟรนไชส์ที่พัฒนามาจากแฟรนไชส์ประเภท Business Format  โดยการออกแบบระบบเพื่อเปลี่ยนร้านค้าอิสระที่มีอยู่ในระบบนั้นๆให้เข้ามาร่วมในระบบแฟรนไชส์เพื่อได้ ประโยชน์ร่วมกันทางการค้าและทำโฆษณาร่วมกันในระดับประเทศ

สำหรับข้อดีของการทำธุรกิจแฟรนไชส์มีอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ คือ 1.ลดความเสี่ยง 2.ได้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า 3.ประหยัดเงินและเวลา 4.เส้นทางลัดของความสำเร็จ 5.ได้รับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ จากแฟรนไชส์ซอร์

ถึงแม้ว่าจะมีข้อดี ในขณะเดียวกันการซื้อแฟรนไชส์ก็มีข้อเสียเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ  เช่น 1. มีขีดจำกัด ขาดความอิสระ  เพราะต้องปฏิบัติตามเอกสารสัญญา 2.มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าซื้อแฟรนไชส์ 3.มีโอกาสถูกยกเลิกสัญญา หากไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบในเอกสารสัญญาที่ตกลงกัน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการซื้อแฟรนไชส์จะมีข้อเสียปะปนมา แต่ถ้าซื้อแฟรนไชส์ที่ดี โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จก็มีสูง ยกตัวอย่างเช่น การซื้อแฟรนไชส์ดนตรี สถาบันดนตรี KPN  ธุรกิจนี้มีจุดเด่นในด้านของการเรียนการสอนดนตรีสากลทุกประเภท ตั้งแต่ Ballet และ Dance รวมไปถึงการขายเครื่องดนตรี จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการของผู้เรียน

ส่วนใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สถานศึกษา อยากแนะนำ  Pingu’s English เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีเครือข่ายมากกว่า 250 แห่งในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ใน 2 รูปแบบ คือ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติพิงกุ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเต็มรูปแบบจากความร่วมมือกับ Kingston University London  และโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปูพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน CEFR

นอกจากนี้  ยังมีสถาบัน English Corner เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นปรับพื้นฐานและ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับสำหรับ น้องๆ ระดับอนุบาล-มัธยม ให้มีความเข้าใจ มั่นใจ และมีความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับที่สูงต่อไป

อีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่อยากแนะนำ คือ Fun Learners’ School จุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้  นอกจากจะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังมีการเวิร์คช็อป และเข้าค่ายเตรียมสอบวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทางวิชาการ  นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายครอบคลุมภาษาอังกฤษ จีน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สำหรับใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ต้องแวะมางาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2024 ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2567 ฮอลล์ 103 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ