น่าอยู่

Booth N37

Booth No. N37
Company name NAYOO CORPORATION CO.,LTD.
Website www.nayoo.com
Facebook Fanpage www.facebook.com/khonkaennayoo
Type of Business Investment / แพลตฟอร์ม Website อสังหาริมทรัพย์
Business Model -
Looking for -
Investment Budget -
Return of Investment period -
No.of Branch -
Matching