คาราอะเกะ เคียวได

Booth No. Q2
Company name MEGUMI GROUP CO.,LTD.
Website www.megumigroup.com/
Facebook Fanpage www.facebook.com/megumigroupworld
Type of Business Food Franchise / แฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น ราเมน
Investment Budget -
Return of Investment period -
No.of Branch -
Matching