EXHIBITOR’S LOGIN
   
NEWSLETTER
   

Seminars / Workshops


วัน/เวลา หัวข้อ ห้อง  

14 ตุลาคม 2563
13:00 - 14:45
ปรับกลยุทธ์แฟรนไชส์ เอาตัวรอดในวิกฤต (สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์)
คุณเศรษฐพงษ์ ผดุงพิสุทธิ์
220 - 221

15 ตุลาคม 2563
14:00 - 14:45
ปั้นแฟรนสไชส์ให้ปัง ดังไกลสู่สากล
คุณเมธา จารัตนากร
220 - 221

15 ตุลาคม 2563
14:00 - 17:00
เจรจาจับคู่ธุรกิจกับสุดยอดการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกซักชั้นนำของประเทศ
222 - 223

15 ตุลาคม 2563
15:00 - 15:45
การสร้างโอกาสธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา
คุณเมธา จารัตนากร
220 - 221

16 ตุลาคม 2563
12:30 - 17:00
เปิดแฟรนไชส์ ขยายสาขาอย่างมืออาชีพ
Top Business Consultan and Management Co.,Ltd
220 - 221

17 ตุลาคม 2563
13:00 - 14:45
เคล็ดลับความสำเร็จในการซื้อแฟรนไชส์ (สำหรับผู้ซื้อ)
คุณเศรษฐพงษ์ ผดุงพิสุทธิ์
220 - 221
หมายเหตุ
*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งให้กับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
*** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า